İlan Verme Kuralları

*İlanlarda argo kelimeler kullanmak kesinlikle yasaktır.

*Uygunsuz içerik (fotoğraf) yayınlamaya çalışmak kesinlikle yasaktır ve üyelik geri dönüş olmamak üzere iptal edilir.

*Yalnızca belirtilen kategorilerden ilan verilir.

*Aile birliğini ve bozacak yayınlamalar yapmaya çalışmak yasaktır.